subscribe: Posts | Comments

Přežij – Příručka pro přežití v krizových situacích

4 comments
Přežij – Příručka pro přežití v krizových situacích

Příručka je určena pro pracovníky sdělovacích prostředků a humanitárních organizací, kteří se při výkonu své práce mohou ocitnout ve složité, mnohdy životu nebezpečné situaci, zejména v oblastech válečných konfliktů nebo přírodních či humanitárních katastrof, kde se pravděpodobnost vzniku krizové situace výrazně zvyšuje.

V jednotlivých kapitolách jsou předloženy základní rady, návody, postupy a „desatera“, o kterých se domníváme, že jsou nezbytné pro zvládnutí krizových situací, a to bez ohledu na roční období, zeměpisnou polohu apod. Při zohlednění všech těchto hledisek by příručka ztratila punc jednoduchosti, přehlednosti a zdroje „rychlé pomoci“.
Svým rozsahem plní roli „kapesního rádce“, je v ní však kladen velký důraz na samostatnou přípravu před odjezdem do rizikových oblastí. Nechť se Vám tento elementární návod stane odrazovým můstkem pro Vaši přípravu na práci v terénu, a pokud se dostanete do nesnází, také dobrým rádcem a pomocníkem při jejich řešení.

OBSAH
1. MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO
1.1 Základní dokumenty současného MHP…………………. 4
1.2.1 Základní zásady MHP ………………………………….. 6
1.2.2 Nutnost dodržování práva MHP …………………….. 7
1.2.3 Aplikovatelnost MHP ……………………………………. 10
1.2.4 Ochrana civilistů ………………………………………….. 10
1.2.5 Zakázané zbraně ………………………………………… 16
1.2.6 Ochranné symboly ………………………………………. 17
2. PLÁNOVÁNÍ MISE ………………………………………………… 18
3.  KRIZOVÉ SITUACE A PŘEŽITÍ
3.1 Automobilová nehoda ………………………………………… 27
3.2 Letecká katastrofa …………………………………………….. 29
3.3 Únos, zajetí, rukojmí ………………………………………….. 32
3.4 Geografické podmínky ……………………………………….. 33
3.5 Přežití ……………………………………………………………… 34
4.  PSYCHOLOGIE PŘEŽITÍ
4.1 Přežití aneb Survival ………………………………………….. 45
4.2 Psychologické aspekty přežití …………………………….. 48
4.3 Osobní psychologická příprava …………………………… 57
5.  BALÍČEK RAD NA CESTU
5.1 První pomoc …………………………………………………….. 63
5.2 Topografie ………………………………………………………… 95
5.3 Ženijní ……………………………………………………………… 115
5.4 Ochrana proti zbraním hromadného ničení …………… 126
6.  ZÁVĚR …………………………………………………………………. 154

 

Ke stažení či online čtení ZDE.

 1. Petr says:

  Doporučuji knihu s názvem „Přežít!“ návody jak přežít krizove sytuace, nehody, terorismus, přepadení, kniha pro všechny případy

 2. Daniel says:

  Ja odporučam knihu SAS – Príručka ako prežiť !!!

 3. ScoutX says:

  Když vidím ten první oddíl, tak si trochu říkám, jestli není zbytečný. V krizové situaci (např. únos) mi asi ohánění se nějakými předpisy moc nepomůže, spíš naopak. Zas na druhou stranu, ale není špatný znát alespoň základy, i když si pak mohu tak maximálně vypočítávat, co všechno MHP odporuje a nic s tím stejně neudělám.

 4. Cílem této knihy pro „děti města“ je spíše zdáním znalosti vyvolat pocit, že jsou na takovéto situace připravené a zdáním připravenosti zmenšit paniku v krizové situaci vzniklou.
  Ale jak zmínil scoutx, není špatný znát alespoň základy.
  Přesto pro případné vzdělávání doporučím spíše techniky přežití od Stillwela.

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam