subscribe: Posts | Comments

Jak postavit vor

1 comment
Jak postavit vor

 1. Nejprve je potřeba postavit palubu. K tomu poslouží asi 13 silných pevných kmenů o stejné délce. Dále je třeba nařezat šest dalších kmenů o něco delších, než je předpokládaná šířka voru. Ty nazývejme nosné kmeny, budou držet vor pohromadě.

 2. Každý nosný kmen nařežte velkým nožem nebo mačetou. Je třeba udělat zářez dlouhý po celé délce kmenu (až na dvě postranní části, které budou přesahovat šířku voru), hluboký přesně do poloviny průměru kmene. Každý nosný kmen musí mít stejně dlouhý a hluboký zářez.

 3. Nyní můžete začít se samotnou stavbou voru. Dva seříznuté nosné kmeny umístěte na zem tak, aby byly zářezem vzhůru, a aby každý ležel asi půl metru od konce předpokládané délky voru.

 4. Mezi tyto dva nosné kmeny začněte napříč pokládat dlouhé kmeny (z kroku 1), tím začnete utvářet palubu. Klády stavte od konce ke středu voru. Střídejte silnější a slabší, aby byla váha voru rovnoměrně rozložená. Každou kládu pootočte tak, aby přesně doléhala ke své „sousedce“.

 5. Nyní je paluba hotová. Další dva nosné kmeny položte zářezem směrem dolů. Musí ležet přesně nad spodními nosnými kmeny (z kroku 3).

 6. Nosné klády musí být na obou stranách pevně přivázány, aby držely konstrukci voru. Uzly by měly být nahoře, aby je v případě potřeby bylo možné utáhnout nebo převázat. Jestliže máte dostatek času, je vhodné nosné kmeny svázat na více místech, klidně mezi každou podélnou kládou.

 7. Nyní je vor hotový, zbývá udělat kormidlo. Pevně svažte dvě polena do tvaru kříže.

 8. Kříž zakliňte mezi podélné klády do zadní části voru.

 9. Vyrobte pádlo, to bude sloužit jako kormidlo a umožní řídit vor. Kormidlo by mělo správně nasedat za kříž v zadní části paluby.

Zkontrolujte, jestli se vor udrží nad hladinou. Existují druhy dřeva, které se drží pod hladinou, což není vhodné. Dejte si pozor na jakékoli kolize s břehem, vor je křehký a vázání se může snadno povolit.

 1. Toxxíc says:

  no dobrý ale chtělo by to ještě nějaké obrázky

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam