subscribe: Posts | Comments

Bushcraft kodex

- Vždy si oškrábu místo, kde rozdělávám oheň, až na holou půdu (hlínu), abych zamezil případnému požáru lesa. Pokud je to v mých silách, vyhrabu díru, kde rozdělám oheň a nebo alespoň obložím toto místo kameny.

- Oheň rozdělávám na místě co nejblíže vody, řeky (když se mi oheň vymkne kontrole, lze ho snadno uhasit). Navíc popel u řeky případně spláchne větší voda na jaře.

- Když je po ohni a já jsem na odchodu, tak se ujistím, že je ohniště je studené… Díru zahrabu hlínou nebo smíchám popel s vodou, udělám kaši, kterou rozházím po lese. Na místo, kde byl oheň, navrším větve nebo zasypu listím.

- Pokud je to v mých silách, po cestě do lesa nebo z lesa uklízím odpadky, zanechané ostatními! Nedělám to pro les, ale pro sebe, abych si zvolenou lokalitu neznechucoval a měl okolo sebe přírodu a ne skládku. Chodím do lesa relaxovat a kochat se, ne odhazovat a devastovat krajinu. Pokud po někom neuklidím, je to jako bych šel okolo bouračky a neposkytl první pomoc.

- Když si uříznu mladou větev, místo začistím buď březovou smůlou a nebo popelem… Za každou uřízlou větev zasadím výhonek nové mladé větve v místech, kde je velká šance, že se zakoření… Bohatě stačí po cestě zahrabat i pár spadaných šišek, také časem vyrostou ve strom.

- Když řežu větve, tak co nejblíže ke stromu, nebo k zemi samotné! Nemusí nikdo vidět, že jsem si něco uřízl.

- Lovím zvěř jen pokud je to nutné, já nemám jídlo a jde mi o život! Nikdy nelovím veverky za barákem nebo na louce u Tesca.

- Když se dostanu na místo, kde je přirozené ohniště, tak po mém odchodu nechám vždy nasekané dřevo a troud na rozdělání. Nikdy jsem se s tím v ČR nesetkal, ale v zahraničí je to téměř normální…. I když pro mě dřevo připravené není, tak když přijde někdo po mě, velmi ho to velmi potěší a třeba ho napadne udělat to samé pro jiné.

- Dodržuji chráněné oblasti a zákazy rozdělání ohně!

- Po cestě jen tak z nudy nesekám do stromů!

- Mízu z břízy neberu na galony ale na hrnek. Po vyvrtání díry zarazím na poraněné místo kolík a zatmelím borovicovou smůlou (kolík zaříznu zároveň se stromem).

- Netrhám kytky co neznám a co nesním, to samé s houbami. Sbírám jen ty, co znám. Pokud si nejsem jistý, nechám pro veverky.

- Chovám se tiše – nemusí o mně nikdo vědět. O to větší pak mám šanci, že potkám vysokou zvěř, nebo pořídím zajímavé momentky (datla, hnízdící ptáky, hada, srnku).