subscribe: Posts | Comments

Základy navigace I

1 comment
Základy navigace I

V tomto článku jsou rozebrány základy navigace s buzolou a kompasem. Dále je rozebrána problematika magnetické deklinace a inklinace. Oba tyto jevy mohou mít pro navigaci fatální následky.

1. Navigace kompasem

Kompas je definován jako pomůcka pro určování světových stran. Princip použití kompasu je jednoduchý. Při použití kompasu s volnou magnetickou střelkou se označená část střelky (např. na buzolách má červenou barvu, ale záleží na výrobci) srovná se severem na růžici. Pak růžice určuje světové strany (viz obr. 1). Nemá smysl popisovat další konstrukční řešení kompasů a jejich použití. Různé kompasy jistě dokáže intuitivně ovládat každý, kdo ví, co je kompas.


Obr. 1 Kompas s volnou magnetickou střelkou.

V praxi ovšem magnetický pól není shodný se zeměpisným pólem. Dalším problémem je, že některý kompas nemusí fungovat všude na zemi. Tato problematika bude rozebrána později.

1.1 Druhy kompasů podle fyzikálního principu

1. Kompasy s magnetickou střelkou – nepotřebují baterie, má na ně vliv inklinace a deklinace.
2. Elektronické kompasy – potřebují baterie, má na ně vliv deklinace.
3. Gyroskopické kompasy – potřebují baterie, nemá na ně vliv inklinace ani deklinace.

2. Navigace buzolou

Buzola se od kompasu liší tím, že je navíc rozšířena o úhloměr. Tím je možno udávat azimut. Turistické buzoly jsou obvykle vybaveny různými měřítky, lupou atd. Opět každý zná a nemá smysl zabíhat do podrobností. Buzola se s výhodou používá spolu s mapou.

Při použití buzoly s mapou se postupuje následujícím způsobem:

0. Pokud to buzola umožňuje, nastavíme magnetickou deklinaci, která nám musí být předem známá.
1. Horní okraj mapy se nastaví tak, aby směřoval na sever (pokud možno zeměpisný). Od této chvíle se s mapou nesmí otáčet.
2. Okraj buzoly je přiložen tak, aby přímkou spojoval současnou pozici s příštím záchytným bodem. (Pozn. záchytné body volíme podle terénu – tzn. pokud je na naší trase překážka např. řeka, bude záchytným bodem most a ne objekt na druhé straně řeky. – Každý chápe proč.)
3. Otočným „kotoučem“ (kompasem) se otáčí tak, aby sever „kotouče“ byl ve shodě se severem mapy. Jako pomůcka slouží proužky na otočné části, které musí být rovnoběžné s poledníky na mapě (na mapě s malým měřítkem jsou rovnoběžné – záleží samozřejmě na způsobu projekce, ale to už je další level). Toto nastavení zůstává až do další změny směru pochodu.
4. Mapu můžeme dále schovat a postupovat podle šipky na buzole, která nám ukáže směr pochodu vždy, když souhlasí sever střelky s nastaveným severem otočného kotouče.


Obr. 2 Použití buzoly

Tento způsob navigace je možné nalézt v různých příručkách v různých drobných obměnách. Princip je ale vždy stejný a naprostá většina čtenářů ho jistě zná. Dále existují metody obcházení překážek, ale s trochou selského rozumu si každý vytvoří nějakou metodu sám.

3. Magnetická deklinace

Magnetická deklinace je způsobena tím, že magnetické póly nejsou shodné se zeměpisnými póly Země (pozn. zeměpisnými póly prochází osa otáčení Země). Magnetické póly se navíc pohybují. V Evropě je deklinace zanedbatelná, ale např. v USA je mezi východním a západním pobřežím rozdíl v deklinaci okolo 42° [1].

Obr. 3 Deklinace v roce 1860 [3]

Pokud nemáme mapu, na které by byla deklinace uvedena, dá se snadno změřit pomocí buzoly a mapy. Horní okraj mapy je totiž orientován k severnímu zeměpisnému pólu. Buzolou zase zjistíme magnetický pól. Měření deklinace by tedy mohlo vypadat asi takto:
1. Zjistíme si co nejpřesněji svoji současnou pozici na mapě.
2. V terénu si najdeme co nejvzdálenější objekt, který dobře vidíme (čím dál, tím menší chyba). Tento objekt musí být vynesen na mapě.
3. Naši pozici a pozici objektu spojíme přímkou. Z úhlu mezi poledníkem a přímkou známe skutečný azimut objektu.
4. Azimut k objektu ovlivněný magnetickou deklinací změříme buzolou.
5. Absolutní hodnota rozdílu skutečného a měřeného azimutem odpovídá deklinaci. Pokud je hodnota skutečného azimutu (z mapy) větší než hodnota měřeného azimutu (z buzoly), jedná se o deklinaci východní. Pokud je tomu opačně, jedná se o deklinaci západní.
Magnetickou deklinaci lze zjistit také zde (ČR cca Latitude 50 N, Longitude 15,5 E):

http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp

4. Inklinace

Inklinace souvisí s úhlem, v jakém protínají magnetické siločáry vodorovnou rovinu. V různých oblastech je inklinace různá. Inklinace má vliv na vyvážení střelky kompasu. Např. pro jižní polokouli je střelka vyvážena jinak, než pro severní polokouli (pozn. né vždy je vyvážen pro celou polokouli. Může být vyvážen jen pro relativně malou oblast.). Pokud bude použit kompas pro severní polokouli na jižní polokouli, je celkem slušná šance že bude ukazovat uplné nesmysly. Na to je nutné si dát pozor. Dnes již existují kompasy s globálně vyváženou střelkou. Tomu ovšem odpovídá i cena. Také je možné použít gyrokompas, nebo elektronický kompas.

5. Závěr

Používání kompasu a buzoly je sice poměrně jednoduché, ale neznalost některých jevů může být pro cestovatele osudná. Ani nejlepšímu kompasu se nedá věřit na sto procent. Pokud se nacházíte v místě s geomagnetickou poruchou, je i ten nejdražší kompas využívající geomagnetické pole k ničemu. Může se stát, že se dostanete do situace, kdy se údaje z mapy diametrálně liší od údajů z kompasu. Může být špatně mapa, může špatně ukazovat kompas, může být špatně obojí. Navigace podle vesmírných těles třeba někdy příště (je to sice trochu složitější, než dětská encyklopedie, ale stojí zato se jí naučit).

Pro Bushcraft.cz sepsal David.

Odkazy zabývající se podobnou tématikou

[1] KOMPASY A BUZOLY, P. Krupka, 7.11 2011, dostupné z WWW: http://www.svetoutdooru.cz/clanek/?106953-kompasy-a-buzoly
[2] GEOFYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY ZEMĚ, 7.11 2011, dostupné z WWW:

http://www.zemepis.com/geofyzika.php

[3] MAGNETICKÁ DEKLINACE, 7.11 2011, dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_deklinace
[4] ZRADA JMÉNEM KOMPAS –SEVER NA JIHU?, J. Kuthan 7.11 2011, dostupné z WWW:

http://www.kdosiodjinud.cz/zrada-jmenem-kompas-sever-na-jihu.a124.html

 1. David says:

  Je tu drobná chybka ve formátování.
  Nadpisy mají být:
  1. Navigace kompasem
  1.1 Druhy kompasů podle fyzikálního principu (trěba kurzívou)
  2. Navigace buzolou
  3. Deklinace
  4. Inklinace
  5. závěr

  Děkuji za opravení.
  Zdraví David.

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam