subscribe: Posts | Comments

Střelná rána

0 comments
Střelná rána

Střelná rána je zranění způsobené rychle se pohybujícím projektilem. Obvykle jde o projektil z běžné palné zbraně, střelnou, respektive střelně-bodnou, ránu však může způsobit i vystřelený šíp.
Střelné rány jsou primárně infikované, jelikož projektil zanáší mikroorganismy hluboko do tkání.

Chování střely

Palná zbraň

Vzhledem k procentu vody v lidkém organismu, se tělo částečně chová jako kapalina. Střela se v těle demofmuje a zvětšuje svůj průměr. Velice nebezpečný je pohyb orgánů vyvolaný průnikem střely. Orgány se od sebe vzdalují i na velkou vzdálenost a poté se vracejí.

Šípová zbraň

Při zásahu šípem (resp. šipkou např. z kuše.) tento obvykle zůstává v ráně. V případě nezasažení důležitého orgánu zanechává menší škody, z důvodu své nižší energie.

První pomoc

Palná zbraň

Okamžitě je nutné zavolat záchrannou službu! V žádném případě se nesmí zasahovat do rány. Je-li to možné zastavíme krvácení. (Vč. stlačení) ideální je, sterilně přikrýt ránu. Nepoužívá se dezinfekce, obzvlášť peroxid vodíku.

Šípová zbraň

Okamžitě je nutné volat záchrannou službu! Šíp se z rány nevytahuje – v případě zasažení cévy, či orgánu zde může působit jako ucpávka bránící vykrvácení. Okolo šípu je vhodné přiložit sterilní obvazy. Netlačí se silou.

Zdroj: Wiki

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam